POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

De conformitat amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal:


Us informem que les vostres dades personals introduïdes a través de la secció corresponent de la pàgina web www.vinaesmeralda.com, així com les que, si s’escau, pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran recollides i tractades per MIGUEL TORRES, SA, amb la finalitat de:


a) Contacte: per atendre la seva consulta o sol·licitud.


2. Que el responsable del tractament és MIGUEL TORRES, SA, amb domicili fiscal al c/ Miquel Torres i Carbó, n. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), i que les vostres dades personals únicament seran tractades per aquesta empresa.


3. Aquest tractament és legítim perquè heu prestat el vostre consentiment.

 
4. Que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials o el consentiment al tractament de dades personals, dirigint-vos per escrit al c/ Miquel Torres i Carbó, n. 6, Vilafranca del Penedès (Barcelona), o mitjançant un correu electrònic a l’adreça següent: dataprotect@torres.es. Incloent-hi la referència “Dades personals” i en tots dos casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport.


5. Conservarem les vostres dades personals mentre no revoqueu el consentiment prestat per tractar-les.


Sense perjudici de tot això, us informem sobre l’ús de l’eina Pantheon, per la qual cosa ens podríem trobar davant una transferència internacional de dades. Malgrat tot, l’eina ha estat validada i forma part del protocol Privacy Shield, que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units.

 
L’ús de l’eina esmentada en cap cas implica una cessió de dades de caràcter personal, sinó que únicament i exclusivament està destinada a permetre el funcionament de la pàgina web.


6. Us informem que podeu exercir el vostre dret de reclamació davant de l’autoritat competent, que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a www.aepd.es.

 

Política de privacitat - Consulta/sol-licitud

Us informem que les vostres dades personals introduïdes a través de la secció corresponent de la pàgina web www.vinaesmeralda.com, així com les que, si s’escau, pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran recollides i tractades per MIGUEL TORRES, SA, amb la finalitat d’atendre la seva consulta/sol·licitud al lloc web.


Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de dades de caràcter personal, us podeu dirigir per escrit a c/ Miquel Torres i Carbó, n. 6, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona), o mitjançant un correu electrònic amb la referència “Dades personals” a l’adreça següent: dataprotect@torres.es, en ambdós casos aportant una fotocòpia del DNI o passaport.


Si voleu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l’enllaç següent: info@vinaesmeralda.com.


Fent clic al botó d’enviar, accepteu la política de privacitat. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT